menu

Ścieżki rowerowe

Ścieżki

Półwysep Helski to miejsce unikatowe w skali naszego kraju. O jego wyjątkowości świadczy nie tylko charakterystyczny, jedyny na polskim wybrzeżu kształt, ale także niezwykłe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Dlatego też od roku 1978 cały Półwysep objęty jest szczególną ochroną jako Nadmorski Park Krajobrazowy.

Aby nasi goście mogli lepiej poznać urodę tego niezwykłego miejsca, we wszystkich trzech miejscowościach gminy Jastarnia wyodrębniono miejsca wyjątkowe, mające szczególne walory przyrodnicze. Tak powstały ścieżki przyrodnicze, przedstawione na mapie.

Wszystkie ścieżki są specjalnie oznakowane strzałkami kierunkowymi, mapami oraz tablicami opisującymi najciekawsze miejsca. Na tablicach umieściliśmy również, mogące Państwa zainteresować informacje, np. o sztucznych umocnieniach brzegu morskiego, historii portu w Jastarni oraz widocznych z brzegu Zatoki Puckiej torpedowniach.

Do ścieżek przyrodniczych dojechać można drogami rowerowymi, jednak same ścieżki nie zawsze dostępne są dla rowerów. Warto natomiast na wyprawę po ścieżkach zabrać ze sobą lornetkę - Półwysep Helski jest bowiem doskonałym miejscem do obserwacji ptaków. Wzdłuż ścieżek umieszczono przystanki w miejscach dogodnych do obserwacji ornitologicznych.

 

Zapraszamy na ścieżki przyrodnicze:

w Kuźnicy - UROCZYSKO KAŻA i GÓRA LIBEK,
w Jastarni - TORFOWE KŁYLE oraz stanowisko obserwacji ptaków wodnych w porcie,
w Juracie - ŻYZNE LASY Z ORLICĄ.

Bardzo prosimy, aby zechcieli Państwo przestrzegać zasad poruszania się po terenach chronionych. Półwysep Helski jest miejscem szczególnie zagrożonym zniszczeniem, głównie przez silne oddziaływanie fal morskich ale także przez nieprzemyślaną działalność człowieka. Wędrując po ścieżkach przyrodniczych i podziwiając ten niezwykle cenny przyrodniczo obszar starajmy się nie zostawiać śladów swojej obecności.

 

Ścieżka rowerowa w Gminie Jastarnia liczy 16 km długości, biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 i jest częścią trasy rowerowej Hel- Puck.