menu

Ścieżka Przyrodnicza w Kuźnicy na Górę Libek

Trasa przede wszystkim piesza lub ekstremalna dla rowerzystów. Długość ścieżki wynosi 2,6 km. Czas dojścia do Góry Libek około 50 minut. Trasa biegnie niebieskim szlakiem turystycznym. Sugerowany powrót plażą.

Wysoki brzeg koło Kuźnicy jest dobrym miejscem do obserwacji ptaków morskich. Dzięki znacznej wysokości klifu wydmowego zwiększa się zasięg obserwacji, a falowanie nie przeszkadza tak, jak podczas wypatrywania ptaków z nisko położonej plaży.

Obecność rzędów pali (ostróg) osłabiających fale przyboju wpływa na gromadzenie się ptaków w tym miejscu. Podwodne części pali porośnięte są glonami i koloniami omułka (Mytilus edulis), a w ich pobliżu chętnie gromadzą się ławice drobnych ryb. Miejsca te stają się więc atrakcyjnym żerowiskiem dla różnych gatunków ptaków wodnych. Na wschód od Kuźnicy, gdzie nie ma drewnianych ostróg gromadzi się kilkanaście razy mniej kaczek. Większość kaczek morskich przebywa z dala od brzegu. Wypatrzenie i rozpoznanie tych gatunków z lądu wymaga dość dużej wprawy i używania lornetki lub lunety.

Najliczniej kaczki te można spotkać zimą i wiosną. Stosunkowo blisko brzegu pojawiają się lodówki (Clangula hyemalis) i edredony (Somateria mollissima). Markaczki (Melanitta nigra) i uhle (Melanitta fusca) zazwyczaj trzymają się na głębszych wodach. Gatunki te spędzają większość życia na morzu, na ląd wychodząc tylko w okresie lęgowym. Ich pożywienie stanowią bezkręgowce (głównie małże) bytujące na dnie. W poszukiwaniu pokarmu kaczki morskie nurkują, zazwyczaj do głębokości 20 m, lecz stwierdzano je nawet na głębokościach do 60 m.
Oprócz typowych kaczek morskich koło Kuźnicy można spotkać zimą m.in. gągoły (Bucephala clangula) i krzyżówki (Anas platyrhynchos), gatunki które licznie przebywają na wodach Zatoki Puckiej.

 

Najciekawsze miejsca na Trasie

Góra Libek - najwyższa wydma piaszczysta na tym terenie. Wysokość 12,5m n.p.m. ponad plażą wznosił się w tym miejscu fragment wydmowego klifu. 

Egzotyczna, pochodząca z regionu środziemnomorskiego - Sosna Czarna (Pinus Nigra). Targana sztormowym wiatrem przybiera charakterystyczny "sztandarowy" pokrój.

Wał ziemny z gruzu i betonowych pokładów kolejowych. W ten sposób zabezpieczano przed zniszczeniem tory kolejowe i zabudowę Kuźnicy.