menu

Ścieżka Przyrodnicza w Juracie - Żyzne Lasy z Orlicą

Długość ścieżki około 300 m. Na trasie wyznaczono i opisano 2 stanowiska. Trasa odcinkiem niebieskiego szlaku jest dostępna dla rowerów. Pozostały fragment trasy do stanowiska nr 1 wyłącznie pieszy.

 

Zakłada się powrót tą samą trasą (trasa w obie strony około 600 m) lub przejście do głównej trasy rowerowej i obejrzenie stanowiska 2 (wówczas długość trasy wynosi także około 600 m). Trasa do stanowiska nr 2 i dalej do głównej trasy rowerowej wyłącznie piesza.

Orlice - Najpiękniejsze i Największe Paprocie

W okolicy Juraty, w części nadzatokowej Półwyspu Helskiego można spotkać najlepiej zachowany fragment pomorskiego lasu brzozowo-dębowego. W Polsce las ten związany jest ze strefą przymorską, w obrębie wpływów klimatu subatlantyckiego. Zajmuje on piaszczyste siedliska, wzbogacone przez organiczne przewarstwienia, z wodą gruntową zalegającą blisko powierzchni terenu, dostępną dla systemów korzeniowych drzew i krzewów. W naturalnej postaci jest to nisko-pienny las z panującym dębem szypułkowym (Quercus robur) oraz domieszką brzozy brodawkowatej (Betula pendula) i omszonej (B. pubescens). Na polskim wybrzeżu stałym składnikiem drzewostanu jest również sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), ale pochodzi ona z dawnych nasadzeń i odnawia się sporadycznie. Warstwę krzewów tworzy głównie kruszyna pospolita (Frangula alnus) i jarząb pospolity (Sorbus aucuparia).

 

Swoistą fizjonomię warstwie runa nadaje wyjątkowo bujna orlica pospolita (Pteridium aquilinum) - paproć, która osiąga nierzadko ponad 2 m wysokości oraz borówka czernica (Vaccinium myrtillus) i konwalij-ka dwulistna (Maianthemum bifolium) oraz inne kwasolubne rośliny leśne.