menu
Jesteś tutaj: Home / Dla Mieszkańca / Aktualności

Operacja pt. „Intensyfikacja oferty turystycznej i kulturalnej poprzez instalację ścianki wspinaczkowej i zakup podestów scenicznych”

mająca na celu poprawę atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej poprzez rozwój oferty czasu wolnego oraz rozwijanie innowacyjnej oferty turystycznej w oparciu o kulturowe bogactwo obszaru współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Wartość operacji 182 250,00 zł 

Wkład Funduszy Europejskich 154912,50 zł

 

Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką

 

4.11.2020