menu
Jesteś tutaj: Home / Dla Mieszkańca / Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

- Akademia Pozytywnej Zmiany

POLBI Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie dofinansowanym w 100% ze środków unijnych pt. „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY”, realizowanym w terminie 01.03.2020-31.12.2021.
Projekt skierowany jest do 200 mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw:
-  które posiadają siedzibę na terenie Polski,
-  które 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu zakończyły działalność gospodarczą, a następnie w okresie 6 miesięcy  przed dniem przystąpienia do projektu ponownie rozpoczęły działalność gospodarczą,
-  które spełniają warunki umożliwiające otrzymanie przez nich pomocy de minimis lub pomocy publicznej .
Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, którzy otrzymają kompleksowe wsparcie w formie szkoleń i indywidualnych spotkań z zakresu:
1.    Tworzenia marki na YouTube
2.    Zbudowania profesjonalnej strony internetowej
3.    Przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE
4.    Przygotowanie i wdrożenie strategii biznesowej
Szkolenia realizowane będą w grupach 8 osobowych, od poniedziałku do piątku lub w soboty
i niedziele w godz. 10.00-16.00 w formie on-line lub stacjonarnej. Uczestnicy szkolenia otrzymają profesjonalnie opracowane materiały szkoleniowe. Na szkoleniach zapewniony będzie serwis kawowy oraz catering.
Uczestnicy skorzystają również ze spotkań z cochem i psychologiem biznesu, aby omówić indywidualne bariery i w pełni wykorzystać posiadany potencjał.
Aby przystąpić do projektu należy zapoznać się z regulaminem projektu dostępnym na stronie
http://www.polbi.pl/akademia-pozytywnej-zmiany-projekt-ue/
oraz przesłać dokumenty rekrutacyjne do Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Przybyszewskiego 48/54 lok. 34 w Warszawie.
Wszelkie pytania dotyczące wypełniania załączników można kierować na adres e-mail: akademia@polbi.com.pl lub pod nr tel. 530 917 012

Agenda projektu