menu
Jesteś tutaj: Home / Dla Mieszkańca / Aktualności

Krótkie podsumowanie

tendencji w lokalnej turystyce.

Aktualne trendy w turystyce: obserwacja na podstawie sezonu 2019

Czas jesieni to czas podsumowań nie tylko odnośnie do  realizacji kalendarza imprez, a także wniosków dotyczących ogólnych trendów w turystyce, które wymuszają określone zmiany w podejściu do turystów oraz usług świadczonych przez przedsiębiorców.    

Pierwszą zauważalną tendencją jest wydłużenie sezonu letniego, co sprawia, że przedsiębiorcy świadczą swoje usługi dłużej niż tylko na okres wakacyjny. Wzmożony ruch turystyczny obserwuje się już na początku maja, a jego kres można szacować na ostatnią dekadę września. Zmienia się również jego forma i czas trwania. Rzadziej preferowane są pobyty stacjonarne długoterminowe. Obecnie turyści decydują się na bardziej aktywny sposób wypoczynku, dlatego ważna jest rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Korzystając z walorów przyrodniczych Północnych Kaszub, warto skorzystać ze szlaków pieszo-rowerowych. Najczęściej wybieranym czasem pobytu jest okres od 7 do 10 dni. Na atrakcyjności zyskują również pobyty weekendowe, które mają raczej charakter spontaniczny, nastawiony na spędzenie czasu wolnego w sposób przyjemny, bez specjalnego planowania. Taka tendencja wymaga od osób świadczących usługi noclegowe pracy w systemie bardziej zmianowym, niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Znajduje ona odzwierciedlenie również w kulturze poprzez konieczność zwiększenia liczby wydarzeń o szerokim spektrum oddziaływania na szeroką grupę odbiorców.

Wszystkie przedstawione wnioski oparte są na ogólnych obserwacjach, uwzględniających charakterystykę turystów odwiedzających gminę Jastarnia w sezonie 2019.      

Przygotował: Oskar Struk.