menu
Jesteś tutaj: Home / Dla Mieszkańca / Aktualności

„Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017)

Podsumowanie udziału Gminy Jastarnia w Konkursie WFOŚiGW w Gdańsku

W roku 2017 Gmina Jastarnia po raz pierwszy wzięła udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod Nazwą „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017). Do konkursu przystąpiło 20 właścicieli nieruchomości. Ostatecznie w wyznaczonym terminie inwestycje, polegające na usunięcia pieców węglowych i montażu pieców gazowych lub na biopaliwo, ukończyło 17 osób. W miejsce usuniętych pieców zainstalowano 15 kotłów gazowych i 2 na biopaliwo.

Kwalifikowany koszt inwestycji wyniósł 162 308,79 zł (realny koszt to blisko 219 tysięcy) Koszt kwalifikowany inwestycji w blisko 25% współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a w 14% mieszkańców wsparła Gmina Jastarnia. Pozostałą część kosztów ponieśli właściciele nieruchomości. Zgodnie z podpisaną z WFOŚiGW umową dotacji z dnia 29 września 2017 r. nr WFOŚ/D/I-4/215/2017 do mieszkańców gminy trafiło ze środków WFOŚiGW 40 530,00 zł, a ze środków budżetu miasta 22 726,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych modernizacji zmniejszy się emisja substancji szkodliwych do atmosfery w naszej gminie w tym: pyły ogólne – 2,037 tony na rok, SO2 – 0,988 tony na rok, NOx – 0,032 tony na rok, CO – 4,504 tony na rok i CO2 – 107,346.