menu
Jesteś tutaj: Home / Dla Mieszkańca / Aktualności

Ogólnopolski Konkurs Wokalny w Jastarni

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału!

                                    OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY

 

                                                       „CUDOWNE LATA 70-te”

REGULAMIN KONKURSU
 

Pobierz kartę zgłoszenia

 

CEL KONKURSU:

- wspieranie najzdolniejszych wokalnie amatorów artystów i umożliwienie prezentacji ich      

umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,

- popularyzacja polskich piosenek z poprzedniego stulecia

- wyłonienie utalentowanych uczestników oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki,
- rozwijanie talentów estradowych
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa

 

WARUNKI KONKURSU

Rywalizacja odbędzie się w następujących kategoriach:

  • Soliści w wieku 12-15 lat
  • Soliści w wieku 16 lat i powyżej
  • Zespoły wokalno-instrumentalne

 

- konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą wokaliści oraz zespoły wokalno-instrumentalne /max do 7 osób/,

- łączny czas wykonywania utworu nie może przekroczyć 3,5 minuty

- ścieżki dźwiękowe nie mogą mieć nagranego wokalu, dopuszcza się jedynie utwory z chórkami w tle,

- nośnik ze ścieżką dźwiękową dostarczają uczestnicy, wysyłając na wskazany adres e-mail,

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA

- możliwy jest występ solisty ze swoim akompaniatorem,

- organizator  konkursu zapewnia sprzęt nagłaśniający,

- jury wyłoni zwycięzców z każdej  kategorii,

- każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa,

-  Po rozdaniu nagród i dyplomów wszyscy uczestnicy konkursu zaśpiewają razem utwór Anny Jantar „Tyle słońca w całym mieście”.

-organizator nie zapewnia wyżywienia ani noclegu

TERMIN I MIEJSCE

Konkurs odbędzie się 06 kwietnia 2018 roku w HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W Jastarni

Ul. Stelmaszczyka 4 84-140 od godziny 17:00.

 

KRYTERIA OCENY:

Jury w składzie trzech osób dokona oceny według następujących kryteriów:

-umiejętności wokalne, oraz instrumentalne

-dykcja

-umuzykalnienie

-poczucie rytmu

-interpretacja utworu

-dobór repertuaru

-forma prezentacji scenicznej

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga jury konkursu.

 

Zgłoszenia oraz podkłady należy nadesłać e-mailem z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia do dnia 25 marca 2018 na adres gosniocha@onet.eu

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 784381065 Joanna Gośniowska-Budzisz.