menu
Jesteś tutaj: Home / Dla Mieszkańca / Aktualności

Zapraszamy na szkolenie komputerowe!

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu komputerowym organizowanym przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego:

1. W szkoleniu mogą wziąć udział:

- osoby od 50 roku życia (do 74 roku życia w momencie zgłaszania) zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego,
- kobiety i mężczyźni,
- osoby pracujące, osoby bezrobotne, bierne zawodowo np. emeryci i renciści,
- łącznie około 15 osób w jednej grupie (istnieje możliwość utworzenia większej liczby grup).

2. Liczba godzin – 150 godzin po 45 min.

- 25 spotkań po 6h dydaktycznych (około 5h zegarowych),
- 19 spotkań po 8h dydaktycznych (około 7h zegarowych, ostatnie spotkanie 6h dydaktycznych),
- zajęcia mogą się odbywać popołudniami, od rana, a także w weekendy.

3. Każdy uczestnik otrzyma materiały pomocnicze (teczka, długopis, notes, pen drive, podręcznik).

4. Szkolenia są dla uczestników całkowicie bezpłatne.

5. Zapewniamy drobny serwis kawowy podczas szkoleń.

6. Pierwszeństwo udziału dla osób z niepełnosprawnościami.

7. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu na kurs. Rozliczenie na podstawie oświadczenia przewoźnika oraz kompletu biletu za jeden dzień (w dwie strony).
ZAPRASZAMY!