Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.

 

 

 

 

 

 

 

Nadzatokowa promenada spacerowo-rowerowa "KU SŁOŃCU" w Kuźnicy

 31 marca 2006r. Gmina Miasto Jastarnia podpisała z Wojewodą Pomorskim umowę o dofinansowanie Projektu pt.: "Nadzatokowa promenada spacerowo-rowerowa "Ku słońcu" w Kuźnicy" w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny, o wartości 689 739,76 PLN z czego 70% pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 10% z budżetu państwa.

Promenada spacerowo - rowerowa stanowi brakujące "ogniwo" łączące odcinki ścieżek rowerowych dochodzących i wychodzących z Kuźnicy. Jest elementem łączącym atrakcyjne miejsca do zwiedzania, miejsca stanowiące zaplecze informacyjne, noclegowe i gastronomiczne. Taka forma połączenia infrastruktury turystycznej ma stanowić zachętę dla aktywnego i bezpiecznego wypoczynku turystów nie tylko na terenie Kuźnicy, ale w gminie Jastarnia.

Realizacja tej inwestycji ma przyczynić się do poprawy infrastruktury turystycznej, co w efekcie prowadzić ma do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru gminy Jastarnia w szczególności miejscowości Kuźnica.
Zadanie to ma wpłynąć między innymi na tworzenie warunków do rozwoju turystyki, zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem, tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz wydłużenie sezonu turystycznego.

 

W ramach zadania podjęte zostaną następujące działania:

1. Budowa promenady o długości 679 m i powierzchni 2694 m2,

2. Budowa ścieżki rowerowej o długości 636 m, która połączy istniejąca ścieżkę rowerową biegnącą w kierunku Władysławowa ze ścieżka rowerową biegnąca w kierunku Helu.

Ponadto przewidziano wyposażenie promenady w elementy małej architektury tj. ławki, kosze, stojaki na rowery.

Inwestor i Wykonawca Projektu

Inwestorem zadania jest:
Gmina Miasto Jastarnia, ul. Portowa 4,
84 - 140 Jastarnia, tel. 058 675 22 69;

Projekt budowlano - wykonawczy wykonał:
mgr inż. Stanisław Krawczyk,
ul. Drogowców 15A/3, 83-400 Kościerzyna;

Inżynierem Projektu (nadzór inwestorski) jest:
mgr inż. Stanisław Krawczyk,
ul. Drogowców 15A/3, 83-400 Kościerzyna;

Wykonawcą Projektu jest:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe "OL - TRANS"
Mrzezino, ul. Lipowa 6, 84-123 Połchowo
Tel. O58 673 66 73

Harmonogram realizacji zadania

Rozpoczęcie - październik 2006 r.
Zakończenie - listopad 2006 r.

Informacje o postępach budowy

W dniu 1 grudnia 2006 r. odbyło się uroczyste otwarcie Nadzatokowej promenady spacerowo - rowerowej "Ku słońcu", w otwarciu której uczestniczyli przedstawiciele Sejmiku Województwa Pomorskiego i Wojewody, a także samorządowcy szczebla gminnego i powiatowego z terenu Powiatu Puckiego. Nie zabrakło mieszkańców Kuźnicy.

Copyright (c) Gmina i MOKSIR Jastarnia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: seenet.pl.