Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.

 

 

 

 

 

 

Hala sportowa, boisko ORLIK

HALA SPORTOWA CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK DO GODZINY 20.30

SOBOTA OD 9.00-15.00

 

PONIEDZIAŁEK

16.00-17.00 - gry i zabawy dla dzieci z klas 0-III SP

17.00-18.00 – piłka nożna – klasy IV-VI SP

18.30-20.00 – siatkówka mężczyzn

WTOREK

16.15- 17.40 – siatkówka kobiet

18.00-19.00 – aerobik

19.00-20.00 – zumba

ŚRODA

12.40-13.30 – gry i zabawy dla dzieci kl I SP

13.30-15.00 – koszykówka gimnazjum

15.00-16.30 - SKS SP

16.30-18.00 - SKS Gimnazjum, UKS Jastarnia

18.30-20.00 tenis stołowy, badminton

CZWARTEK

16.00-17.40 – siatkówka kobiet

18.00-19.00 – aerobik

19.00-20.00 – zumba

PIĄTEK

15.00-16.30 - SKS SP, UKS Jastarnia

16.30-18.00 – SKS Gimnazjum, SKS Jastarnia

18.30-20.00 – siatkówka mężczyzn

SOBOTA

10.00 – 11.30 piłka nożna kl. 0-III

11.30-13.30 – piłka nożna IV-VI

 

 

SIŁOWNIA NA HALI SPORTOWEJ

CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00 - 20.30.

JEDNORAZOWE WEJŚCIE - 8ZŁ

KARNET MIESIĘCZNY - 50ZŁ

 

BOISKO ORLIK 2012

CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 14.00 - 19.00

SOBOTA 10.00 - 17.00

NIEDZIELA : 12.00 - 18.00 ( wejście tylko z własnym sprzętem)

Zajęcia sportowe dla dzieci w kwietniu: Boisko Orlik 2012 Jastarnia oraz wielofunkcyjne Boisko w Juracie

 

Poniedziałek, godz. 15.00 - 16.30 JURATA

Wtorek, godz. 14.30 - 16.00 klasy 0-III  SP

 godz. 16.00-17.30 klasy IV-VI SP

Środa, godz.15.00-17.00 GIMNAZJUM

 Piątek, godz. 15.00 - 17.00 klasy  IV - VI SP

Sobota, godz. 10.00 - 12.00 GIMNAZJUM

godz. 12.00 - 14.00 klasy 0-III SP

godz. 14.00 - 16.00 klasy IV - VI  SP

godz. 13.30-15.00 JURATA

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 REGULAMIN

korzystania z kompleksu boisk sportowychMoje boisko - Orlik 2012" JASTARNIA

1.    Administratorem kompleksu boisk sportowych jest MOKSiR w Jastarni.

2.    Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

3.    Boiska są czynne w następujących terminach:

a) boiska dostępne dla wszystkich chętnych: pon. - pt. 14.00 - 20.00, sobota 10.00 - 18.00, niedziela 12.00 - 20.00.

4.    Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.

5.    Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

6.    Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

7.    Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

8. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może  zabronić korzystania z obiektu.

9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt.12a) (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego- dotyczy boiska trawiastego).

10. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować  zgodnie z jego przeznaczeniem.

11. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać.

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu;

f) zaśmiecania ,wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze;

h) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;

i) wprowadzania zwierząt;

j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu;

k) przebywanie i korzystanie z obiektu poza godzinami otwarcia.

13.Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt.12 korzystania z boisk  podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:

- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;

- nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły;

- zakazać dalszych wstępów na kompleks.

14.Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt.3a):

a) administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu;

b) użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

c) prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.

15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania   regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

16. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze  postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze  postępowania karnego.

 Cennik - hala sportowa : 

- Karnet miesięczny open ( siłownia, aerobik, zumba) - 100zł/os

- Karnet miesięczny do słowni - 50zł/os

- Jednorazowe wejście : aerobik - 8zł/os , zumba - 8 zł/os, siłownia - 8zł/os

- wynajęcia hali sportowej - 54zł/h

 

KONTAKT:

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
ul. Stelmaszczyka 4
84-140 Jastarnia
tel. 58 675 28 56

sportwjastarni@gmail.com

 

BOISKO ORLIK
ul. Jeżynowa
84-140 Jastarnia
sportwjastarni@gmail.com
tel. 880 232 457

 

 

 

Copyright (c) Gmina i MOKSIR Jastarnia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: seenet.pl.